Mapa Vatikánu

Dovolená ve Vatikánu

Nejmenším a zároveň nejnavštěvovanějším městským státem na světě je právě Vatikán, známý jako střed celého katolického světa  a sídlo papeže.

Jeho velikost je co do rozlohy čítající 43 ha skutečně zanedbatelná, ovšem takto rozhodně nelze mluvit o jeho kulturním významu. Údajně zde byl pohřben a ukřižován sv. Petr, nad kterýmžto místem dnes stojí majestátní katedrála, zasvěcená právě jemu. Tvoří dominantu věhlasnému náměstí sv. Petra.

Perlou Vatikánu je bezesporu Sixtinská kaple, kterou v období renesance svými freskami vyzdobil Michelangelo. Vatikán vyniká také majestátními paláci a skvosty nabitými muzei.

Za delší prohlídku stojí nejen právě Vatikán, ale jistě také celý Řím, v jehož srdci tento městský stát leží.